Supportavtaler

Evolis garantibestemmelser og renseprosess

For at garantien på printerhode skal opprettholdes så må printeren renses innen angitte intervaller, avhengig av hvilken modell du har.  Her finner du en oversikt: 

 

Zenius

Tattoo/TattooRW

Pebble

Dualys

Garanti

2 år

2 år

3 år

3 år

Maks rense intervall

1200 kort

500 kort

1200 kort

1200 kort

Varsel om rens

1000 kort

400 kort

1000 kort

1000 kort

Blir printeren ikke renset før «Maks rense intervall» er overskredet så bortfaller garantien på printerhodet.

Får å gjøre en godkjent rens som nullstiller telleren så må det gjøres en rens med rensekort, eks A5002.
Det er altså ikke nokk å ta en manuell rens, den må komme i tillegg.

Her finner du en oversikt over Evolis rensetilbehør.

«Varsel om rens» begynner å lyse for å varsle om at printeren trenger rens.
Evolis anbefaler at det blir gjort en rens hver gang fargebåndet byttes.

Her finner du manualer og hvordan du utfører renseingen til den enkelte kortprinter:

Evolis Zenius
Evolis Tattoo
Evolis TattooRW
Evolis Pebble
Evolis Dualys